Verwerking

Op haar verwerkingssite te Dilsen-Stokkem beschikt Edelchemie Benelux over een uitgebreid tankenpark en een overdekte opslaghal voor de opslag van ontvangen afvalstoffen, tussenproducten en eindproducten. Externe vrachtwagens worden vlot gelost in de daarvoor bestemde ingekuipte loszone. In het eigen laboratorium worden afvalstoffen geanalyseerd en worden proefverwerkingen en onderzoeken uitgevoerd. In de verschillende verwerkingsinstallaties worden o.a. fysisch-chemische en elektrochemische processen uitgevoerd met het oog op de verwerking van afvalstoffen en het terugwinnen van metalen hieruit.

Door toepassing van het waste-to-waste principe worden zoveel mogelijk grondstoffen vervangen door equivalente afvalstoffen. Hierdoor wordt op onze site een minimum aan primaire grondstoffen ingezet.

Afvalstoffen

Afvalstoffen waarvoor wij speciale interesse hebben zijn o.a.:

 • geconcentreerde metaalhoudende vloeistoffen met nikkel, koper of tin;
 • vloeistoffen met een hoog ammonium gehalte (>2%);
 • ammoniumhoudende vaste zouten (ammoniumchloride, ammoniumbicarbonaat)
 • salpeterzuur, zwavelzuur;
 • ammoniakoplossingen;
 • fotografische vloeistoffen (fixeer, ontwikkelaar)
 • zilverhoudende films (o.a. röntgen, grafische film)
 • solventen uit de drukkerij sector (ethylacetaat, Solco)
 • edelmetaalhoudende vloeistoffen (o.a. Ag-, Au-, Pt- en Pd-houdende vloeistoffen);
 • restchemicaliën of vervallen producten

Wij accepteren verder nog vele andere afvalstoffen. Hieronder enige voorbeelden:

 • spoelwaters;
 • vervuilde olieën en solventen;
 • vervuilde emballage;
 • afval van harsen, latex, vernis;
 • labo-afval;

Heeft u bijkomende vragen of wilt u weten of we uw afvalstof ook kunnen accepteren, neem gerust contact met ons op.