Over ons

Verwerking van gevaarlijke en metaalhoudende afvalstoffen

electrolyse

Edelchemie Benelux BV is een Belgisch familiebedrijf gespecialiseerd in de inzameling, verwerking en valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van diverse industriële productieprocessen.


Historie

Edelchemie Benelux werd opgericht in 1992 onder de naam Edelchemie Belgiƫ BV. In het begin waren de hoofdactiviteiten beperkt tot het inzamelen en opbulken van fotografisch afval.

Met de verhuizing naar de huidige locatie op het Industrieterrein Rotem te Dilsen-Stokkem kwam er meer ruimte vrij voor het uitbreiden van de activiteiten met een eigen verwerkingsinstallatie voor de behandeling van fotografische afvalbaden.

Na de opmars van de digitale fotografie werd de focus verlegd naar de inzameling en verwerking van andere metaalhoudende chemische afvalstoffen.

Thans is Edelchemie Benelux vergund voor transport en inzameling van een zeer breed scala aan afvalstoffen in België, Nederland en Luxemburg. Daarnaast beschikt zij over een uitgebreide milieuvergunning voor de opslag/overslag en verwerking van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen.


Activiteiten

De huidige activiteiten omvatten onder meer:

  • transport en inzameling van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval (BE, NL, LU);
  • opslag/overslag en opbulken van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval;
  • fysico-chemische behandeling van vloeistoffen;
  • terugwinning van metalen uit metaalhoudende vloeistoffen;
  • terugwinning en affinage van edelmetaalhoudende vloeistoffen en vaste stoffen;
  • verwerking van ammonium- en nitraatrijke afvalstoffen;
  • destillatie en thermische valorisatie van vervuilde solventen/inkten/verfresten etc. (via gespecialiseerde partners);
  • etc. (zie een overzicht van afvalstoffen die wij kunnen accepteren).

Mission Statement

Edelchemie stelt zich tot doel om voor elke aangeboden afvalstof een recyclage oplossing te vinden.
Bij de verwerking van deze afvalstoffen wordt zo optimaal mogelijk omgegaan met chemicaliƫn en energie door o.a. gebruik te maken van afval reagentia (waste-to-waste) en door het nuttig hergebruik van reactiewarmtes.