Verwerking, valorisatie en transport van gevaarlijk afval

Edelchemie Benelux BV is een erkende inzamelaar en verwerker van gevaarlijke en niet-gevaarlijke industriële afvalstoffen gevestigd in België. Edelchemie is haar West-Europese klanten van dienst door het ophalen en verwerken van diens chemische afvalstoffen. Edelchemie zoekt daarbij altijd een nuttige toepassing voor de aangeboden afvalstoffen om zo de kosten voor haar klanten te beperken.

 

informatie aanvragen

Welke afvalstoffen accepteren wij?

Edelchemie's verwerkingssite te Dilsen-Stokkem kan een breed scala aan afvalstoffen ontvangen, opslaan en verwerken. De focus ligt hierbij met name op zuren, basen en metaalhoudende procesbaden afkomstig uit o.a. de oppervlaktebehandeling, printplatenproductie, fotografie, reprografie en chemische industrie.

Edelchemie is met name gespecialiseerd in de terugwinning van nikkel, koper, tin en zilver en de verwerking van salpeterzuur, zwavelzuur, ammoniak en ammoniumhoudende afvalstoffen.

Bekijk een overzicht van alle afvalstoffen