Transport

Edelchemie is in heel België, Nederland en Luxemburg vergund voor het vervoeren van gevaarlijke en ongevaarlijke afvalstoffen (zowel ADR als niet ADR). Onze huifwagens zijn uitgerust met een vaste pomp waardoor we zowel pallets en IBCs kunnen opladen en vervoeren als opslagtanks, -vaten en –bakken kunnen leegzuigen. Maximale flexibiliteit is het devies. Voor grote monostromen werken wij met erkende transporteurs die hun transporten uitvoeren met behulp van tankwagens dan wel vacuümzuigwagens, naargelang de behoefte.