Over ons

Verwerking van gevaarlijke en metaalhoudende afvalstoffen

electrolyse obs cem luchtfoto Dilsen

Edelchemie Benelux bvba is gespecialiseerd in transport, opslag en verwerking van gevaarlijke en (edel)metaalhoudende afvalstoffen afkomstig van diverse productieprocessen.


Historie

Edelchemie Benelux werd opgericht in 1992 onder de naam Edelchemie België als zusterbedrijf van Edelchemie Panheel BV in Nederland. In het begin waren de hoofdactiviteiten beperkt tot het inzamelen en opbulken van fotografisch afval.

Met de verhuizing naar de huidige locatie op het Industrieterrein Rotem te Dilsen-Stokkem kwam er meer ruimte vrij voor het uitbreiden van de activiteiten met een eigen fysico-chemie installatie voor de behandeling van fotografische afvalbaden.

Inmiddels bezit Edelchemie Benelux de nodige vergunningen voor transport, inzameling, opslag/overslag en fysico-chemische behandeling van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen.


Activiteiten

De huidige activiteiten omvatten onder meer:

  • transport en inzameling van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval (BE, NL, LU);
  • opslag/overslag en opbulken van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval;
  • fysico-chemische behandeling van vloeistoffen;
  • terugwinning van metalen uit metaalhoudende vloeistoffen;
  • terugwinning en affinage van edelmetaalhoudende vloeistoffen en vaste stoffen;
  • verwerking van ammonium- en nitraatrijke afvalstoffen;
  • destillatie en thermische valorisatie van vervuilde solventen/inkten/verfresten etc. (via gespecialiseerde partners);
  • etc. (zie een overzicht van afvalstoffen die wij kunnen accepteren).

Edelchemie stelt zich tot doel voor elke aangeboden afvalstof een recyclage oplossing te vinden.
Bij de verwerking van deze afvalstoffen wordt zo optimaal mogelijk omgegaan met chemicaliën en energie door o.a. gebruik te maken van afval reagentia (waste-to-waste) en door het nuttig hergebruik van reactiewarmtes.