Verwerking

Afvalstoffen

Edelchemie heeft in de loop van 40 jaar zeer veel ervaring opgedaan op het gebied van transport, handling en verwerking van allerlei soorten afval: van (edel)metaalhoudende vloeistoffen tot vervuilde solventen tot anorganische vaste stoffen, assen, electronica-afval etcetera. Edelchemie heeft daarbij in het bijzonder specifieke kennis verworven op het gebied van recuperatie van metalen en edelmetalen uit vloeistoffen en vaste stoffen.

Door toepassing van het waste-to-waste principe wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de in afvalstoffen aanwezige eigenschappen.

Afvalstoffen waarvoor wij speciale interesse hebben zijn o.a.:

 • geconcentreerde metaalhoudende vloeistoffen met nikkel, koper, tin of kobalt;
 • vloeistoffen met een hoog ammonium gehalte (>2%);
 • ammoniumhoudende vaste zouten (ammoniumchloride, ammoniumbicarbonaat)
 • geconcentreerde nitraat-houdende vloeistoffen (o.a. salpeterzuur);
 • stripbaden, etsbaden (o.a. zwavelzuur);
 • metaalrijke filterkoeken (vooral Ni, Cu, Sn, Pb);
 • fotografische vloeistoffen (fixeer, ontwikkelaar, lithostar, plaatontwikkelaar)
 • zilverhoudende films (o.a. röntgen, grafische film)
 • solventen uit de drukkerij sector (ethylacetaat, Solco)
 • edelmetaalhoudende vloeistoffen (o.a. Ag-, Au-, Pt- en Pd-houdende vloeistoffen);
 • restchemicaliën (salpeterzuur, ammoniak)

Wij accepteren verder nog vele andere afvalstoffen. Hieronder enige voorbeelden:

 • spoelwaters;
 • vervuilde olieën en solventen;
 • vervuilde emballage;
 • afval van harsen, latex, vernis;
 • labo-afval;

Heeft u bijkomende vragen of wilt u weten of we uw afvalstof ook kunnen accepteren, neem gerust contact met ons op.